Toll regler

Følgende varer kan du ta med deg toll- og avgiftsfritt:

Reisende som har fylt 18 år:
• Sigaretter 200 stk. eller andre tobakksvarer 250 gram.
• Sigarettpapir 200 blad.
• Øl som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol 2 liter.
• Vin og alkoholholdige drikkevarer til og med 22 volumprosent alkohol 3 liter.

Reisende som har fylt 20 år:
• Brennevin inntil 60 volumprosent alkohol 1 liter.
• Vin og alkoholholdige drikkevarer til og med 22 volumprosent alkohol 1.5 liter eller dersom brennevin ikke tas med: Vin og alkoholholdige drikkevarer til og med 22 volumprosent alkohol 3 liter.
• Alle reisende kan dessuten ta med: Sjokolade- og sukkervarer inntil 1 kilo.

Dersom du har vært utenfor Norge i minst 24 timer, og kan dokumentere dette, kan du handle tollfritt for totalt 5.000 kr inkl. dine andre tollfrie varer.

For mer informasjon

På www.toll.no finner du blant annet regler for innførsel av alkohol og tobakk, aktuelle skatter og informasjon om varer du må ha tillatelse for å ta med inn i Norge. Du finner også en fin oversikt her: http://www.tax-free.no/5105/informasjon/kvote/.

Kontakt respektive lands ambassade dersom du har spørsmål om innførsel av varer til andre land enn Norge.

Husk at ulike flyselskap og andre land kan ha ytterligere regler og restriksjoner for disse og andre formål. Sjekk gjerne med ditt flyselskap for mer informasjon.