Sosialt ansvar

Vi har valgt å fokusere på vårt arbeid for sosialt ansvar for arbeidsvilkår, barnearbeid og barnesexturisme. Vi jobber for at sosialt ansvar skal gjennomsyre hele virksomheten vår og vi anstrenger oss for å nå ut til kunder, medarbeidere og leverandører.

Menneskelige rettigheter og barns rettigheter
Vi jobber aktivt for å oppmuntre våre samarbeidspartnere til å følge FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettighetene og FNs konvensjon om barns rettigheter. Vi tar sterkt avstand fra alt som strider mot disse. Vårt arbeid mot barnesexhandel omfatter blant annet etiske regler, kunnskapsbygging og informasjon til personale, kunder og samarbeidspartnere. Vi håper at våre reisende tar avstand fra situasjoner der det kan mistenkes at barn tvinges til å gjøre noe mot sin vilje, eller noe som kan være unormalt for barnet det gjelder.

Vi samarbeider med ECPAT, en ideell barnerettighetsorganisasjon mot barnesexhandel, og The Code, en Code of Conduct for reisearrangører mot barnesexhandel. Ving antok denne i 1999, og den er i dag antatt av hele Nordic Leisure Travel Group og omfatter alle våre reisemål.

Koden består av seks kriterier som betyr at:

 • Vi har etablert en policy mot barnesexhandel
 • vi informerer/utdanner våre ansatte
 • Vi informerer våre passasjerer
 • Vi har en klausul i alle våre hotellavtaler
 • vi informerer lokale samarbeidspartnere om vår posisjon
 • Vi rapporterer årlig til The Codes sekretariat  

Ving i samarbeid med politiet mot barnesexturisme
Mistenker du at noen har begått seksuelle overbegrep i utlandet? Tips politiet! Dine tips kan være viktige for politiet i kampen mot overgrepene. På politiets hjemmesider vil du finne sider der du kan tipse direkte til dem fra utlandet. Skjema finner du på www.politi.no

Du kan også laste ned ECPATs egne kostnadsfrie applikasjon til din smarttelefon.

Slik tipser du politiet ved mistanke om seksuelle overgrep mot barn
Ved mistanke om seksuelle overgrep er det viktig at du tipser politiet så raskt som mulig. Ferske opplysninger er lettere å forfølge enn informasjon som kommer inn lang tid etter hendelsen.

Sørg for at tipset er så detaljert som mulig:

 • hvorfor har mistanken oppstått
 • sted for observasjonen (hvor, reisemål, hotell etc.)
 • tidspunkt for hendelsen (dato og tidspunkt)
 • hvem er mistenkt (så detaljerte opplysninger som mulig)
 • hvem er utsatt for overgrep
 • hvis det lar seg gjøre, forsøk å fotografere
 • andre eventuelle vitner

Det er fullt mulig å komme med anonyme tips, men det bedrer etterforskningen dersom politiet har mulighet til å ta kontakt for eventuelle flere spørsmål og mer informasjon.